otoklav.jpg

Prepreg, “pre-impregnated” teriminin kısaltması ve reçine emdirilmiş kompozit kumaşları için kullanılan terimdir. Dokunmuş ya da tek yönlü cam, karbon ve aramid kumaşlar üzerine reçine sisteminin emdirilmesi ve yarı kürleştirilmesi ile ürün oluşturulmaktadır. Prepregler kürleme için gerekli reçine ve sertleştirici karışımını içerdiğinden ilave reçine işçiliği gerektirmeden serime hazır haldedir. SPM bünyesinde yalnızca dokunmuş kumaşlar, tek yönlü dikişli(noncrimp UD) ve çok yönlü dikişli kumaşlar (multyaxial) ile prepregler üretilmektedir.
Prepregler belirli bir basınç ve sıcaklık altında kürlenirler. Kürleme sonucunda emdirilen reçine sertleşerek ısıl ve kimyasal dayanımı yüksek, hafif ve çok dayanıklı bir kompozit yapı oluşturur.
Prepregler termoset ve termoplastik olarak iki ana kategoriye ayrılır. SPM termoset prepregler üretmektedir.

Ürünlerimizi incelemek için tıklayın.

Prepreg Malzemelerin Avantajları

OOA.jpg

Reçine Elyaf Oranı Kontrolü

Kumaşa reçine emdirilmesi sırasında, reçine elyaf oranı ayarlanmaktadır. Genellikle prepreglerde uygulama yeri ve müşteri talebine göre reçine oranı %35-%50 arasında oranlarda ayarlanabilmektedir. Prepreg dışındaki kompozit imalat yöntemlerinde reçine/elyaf oranı ayarının zor olması nedeniyle fazla reçine miktarı parçanın ağırlaşmasına ve fiziksel özelliklerinin düşmesine neden olmaktadır.
Üretim standardizasyonu

Prepreglerle yapılan kompozit parça üretimlerinde kalınlık, ağırlık ve yüzey kalitesi gibi son ürün özellikleri diğer yöntemlere kıyasla standardize edilebilir ve tekrarlanabilir, yüksek ürün kalitesi sağlanarak düşük fire oranlarına ulaşılabilir. Ayarlanmış reçine oranı reçine zengin bölge, kuru bölge, hava boşlukları (pinhole) gibi problemleri ortadan kaldırdığı için proses verimliliğini arttırır.

Uygulama Kolaylığı

Kuru kumaşların kalıba serilmesine kıyasla prepreg serimi oldukça basittir. Önceden emdirilmiş reçine, kumaş liflerinin bir arada kalmalarını sağladığından ve hiçbir ilave işleme gerek olmadan kalıba ve kendi üzerine yapışabildiğinden kesimi (nesting) ve serimi oldukça kolaydır. Diğer yöntemlerdeki reçine hazırlama sürecini ortadan kaldırdığından çalışma alanı temizliği ve işçi sağlığı açısından en ideal yöntemdir.

Üretim Verimliliği

Prepregler kompozit üretiminde verimliliği arttırmaktadır. SPM’nin geliştirdiği VTP H 300 serisi OOA (Out of Autoclave – otoklavsız üretim) prepregleri, kompozit üreticilerine düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük üretim maliyetleri ile yüksek kaliteli ve verimli üretim yapma imkanı sunmaktadır. Yine VTP H 312 prepreg sistemi ve sıcak pres yöntemi ile (prerpeg comporssion molding) kürleme süreleri 10 dakikaya kadar düşürülebilir. VTP H 312 üreticilere kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli yüksek hacimli üretim yapma imkanı sunmaktadır.