VTP 300 (OOA) Otoklavsız Üretim Kılavuzu

VTP H 300

Otoklavsız üretim için geliştirilmiştir. Vakum torbalama ve yeniden kullanılabilir silikon vakum torbalama yöntemleri ile yüksek yüzey kalitesi sunar. Kimyasal ve UV dayanımı ile çevresel şartlara yüksek dayanım gösterir. Otoklav gerektirmediğinden düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük üretim maliyetleri ile kompozit üreticilerine rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli üretim yapma imkânı sunar.

Oda sıcaklığında 4-6 hafta raf ömrü ile kompozit üreticilerine lojistik ve depolama konusunda maliyet avantajı, üretim planlama konusunda esneklik sağlar.


 

VTP H 300 İle Kompozit Parça Üretim Süreci

Çözdürme (Thawing)

Tüm SPM prepregleri -18°C’de dondurucuda saklanmalıdır. Prepreg, dondurucudan çıkartıldıktan sonra, polietilen torba açılmadan önce, çözülmesi ve oda sıcaklığına gelmesi için 4-6 saat beklenmelidir. Aksi halde su buharı prepreg üzerinde yoğunlaşarak kürlenmiş parça kalitesini olumsuz etkileyecektir. Prepreglerin tekrar dondurucuya konması sırasında yeniden hava geçirmeyecek şekilde torbalanması gerekmektedir. Her kullanımda sadece gerekli olan prepreg miktarı çözdürülmeli, defalarca dondurup çözdürme işleminden kaçınılmalıdır.

Serim

Prepreg tasarım kriterlerine uygun şekillerde makas, maket bıçağı veya CNC kontrollü kesim tezgahlarında (Plycutter) kesilir. Kesilen prepregler kalıp ayırıcı uygulanmış kalıba kalıbın tüm hatlarına birebir oturacak şekilde dikkatlice serilir.

Kompleks şekilli veya kalın parçaların üretiminde prepreglerin  kalıba tam oturmasını sağlamak ve katlar arasında sıkışan havayı uzaklaştırmak için belli aralıklarla kalıbın vakuma alınması (compaction – debulking) önerilir. Bu işlem her 3-4 katta bir kalıbın vakuma alınarak 30 dakika boyunca en az 980mbar basınç altında tutulması ile yapılır. Maksimum vakum değeri çoğrafi konuma göre değiştiğinden çalışma bölgesindeki erişilebilecek en yüksek değere çıkılmalıdır.

Vakum Torbalama

Soyma Kumaşı (Peel Ply)

Prepreg katmanlarından sonra, yüzeyde yapılacak ikincil yapıştırma veya boyama işlemlerinde adhezyon kuvvetlerinin önemli ölçüde artırılması istendiğinde kullanılır. Kumlama veya aşındırma gibi yüzey hazırlık işlemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Soyma kumaşı prepreg katmanlarından en az 2,5 cm dışarı taşacak şekilde serilmelidir.

Ayırıcı Film (Release Film)

Kalıba serilen prepreg katmanların veya peel ply’dan sonra deliksiz ayırıcı film serilir (non-perforated release film). Ayırıcı film prepreg katmanlarından en az 2,5 cm dışarı taşacak şekilde serilmelidir. Gerekirse kalıp yüzeyine birkaç noktadan bant ile sabitlenmelidir.

Vakum Keçesi (Breather Fabric)

Ayırıcı film üzerine bir kat kalın (300 gr/m²) vakum keçesi serilir. Vakum portları direkt olarak vakum keçesi üzerinde olacak şekilde monte edilmelidir. Vakum portunun bulunduğu noktaya ilaveten 2-3 kat vakum keçesi serilerek sağlıklı hava akışı sağlanmalıdır.

Vakum torbalama

Kalıbın etrafına vakum sızdırmazlık bandı yapıştırılır. Vakum torbası bandın içinde kalan alandan en az %20 daha büyük olacak şekilde kesilmelidir. Derin kalıplarda bu oran arttırılır. Vakum torbası vakuma alındığında kalıbın tüm yüzeylerine temas edebilmelidir. Vakum torbalamanın ardından vakum portu bağlanır. Parça kürleme öncesi vakuma alındıktan sonra vakum kaçak tesiti yapılmalıdır. Vakum torbası vakum kaynağı kesildikten sonra 10 dakikada 68mbar’dan fazla vakum kaçırmamalıdır.

Kürleme (curing)  

Kürleme fırını ısıya dayanıklı vakum hortumunun içeri girmesine uygun bir açıklığa sahip olmalıdır. Fırının içine alınan kalıp vakum hortumu ile pompaya bağlanır. Kürleme sırasında sürekli vakum uygulanacaktır.

Fırında ısı ölçmek için thermocouple tertibatı bulunmalıdır. Thermocouple’lar kalıbın serim yüzeyinde parçaya yakın noktalara bağlanır. Fırın tüm thermocouple’ların ortalama değerine göre çalışacağından bağlanmayan thermocouple’lar devre dışı bırakılmalı ya da tamamı kalıp yüzeyine bağlanmalıdır. Büyük kalıplarda birden çok thermocouple bağlanması önerilir. Prepreg TDS dokümanındaki kürleme şemasına tam olarak uyulabilmesi için fırın tercihen min. 6 kademeli olarak çalışabilmelidir. Yüksek kaliteli bir sonuca ulaşabilmek için TDS’te belirtilen ısıtma ve soğutma hızlarına uyulması önemlidir.

Parça VTP H 300 TDS dokümanında belirtilen kürleme şemasına uygun olarak kürlendikten sonra yine TDS dokümanında belirtilen talimatlara uygun olarak soğutulur ve kalıptan ayrılır. Parçanın soğumadan kalıptan ayrılması veya hızlı soğutulması parçanın şeklinin bozulmasına ve yüzey problemlerine yol açabilir.

Dikkat!: Üretim sırasında kullanılacak tüm sarf malzemeleri kürleme sıcaklığının üzerinde ısıl dayanıma sahip olmalıdır.

  • TEKNİK DESTEK İLETİŞİM FORMU