Otoklav Üretim Kılavuzu

Otoklav Üretim Prosesi

Bu dokümandaki bilgiler tüm otoklavlı üretime uygun SPM prepregleri için geçerlidir.

Çözdürme (Thawing)

Tüm SPM prepregleri -18°C’de dondurucuda saklanmalıdır. Prepreg, dondurucudan çıkartıldıktan sonra, polietilen torba açılmadan önce, çözülmesi ve oda sıcaklığına gelmesi için 4-6 saat beklenmelidir. Aksi halde su buharı prepreg üzerinde yoğunlaşarak kürlenmiş parça kalitesini olumsuz etkileyecektir. Prepreglerin tekrar dondurucuya konması sırasında yeniden hava geçirmeyecek şekilde torbalanması gerekmektedir. Her kullanımda sadece gerekli olan prepreg miktarı çözdürülmeli, defalarca dondurup çözdürme işleminden kaçınılmalıdır.

Serim

Prepreg tasarım kriterlerine uygun şekillerde makas, maket bıçağı veya CNC kontrollü kesim tezgahlarında (Plycutter) kesilir. Kesilen prepregler kalıp ayırıcı uygulanmış kalıba kalıbın tüm hatlarına birebir oturacak şekilde dikkatlice serilir.

Kompleks şekilli veya kalın parçaların üretiminde prepreglerin kalıba tam oturmasını sağlamak ve katlar arasında sıkışan havayı uzaklaştırmak için belli aralıklarla kalıbın vakuma alınması (compaction – debulking) önerilir. Bu işlem her 3-4 katta bir kalıbın vakuma alınarak 30 dakika boyunca en az 980mbar basınç altında tutulması ile yapılır. Maksimum vakum değeri coğrafi konuma göre değiştiğinden çalışma bölgesindeki erişilebilecek en yüksek değere çıkılmalıdır.

Parça son kez vakuma alındıktan sonra kürleme öncesi vakum kaçak tesiti yapılmalıdır. Vakum torbası vakum kaynağı kesildikten sonra 10 dakikada 68mbar’dan fazla vakum kaçırmamalıdır.

Soyma Kumaşı (Peel Ply)

Prepreg katmanlarından sonra, yüzeyde yapılacak ikincil yapıştırma veya boyama işlemlerinde adhezyon kuvvetlerinin önemli ölçüde artırılması istendiğinde kullanılır. Kumlama veya aşındırma gibi yüzey hazırlık işlemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır. Soyma kumaşı prepreg katmanlarından en az 2,5 cm dışarı taşacak şekilde serilmelidir.

Ayırıcı Film (Release Film)

Kalıba serilen prepreg katmanların veya peel ply’dan sonra deliksiz ayırıcı film serilir (non-perforated release film). Ayırıcı film prepreg katmanlarından en az 2,5 cm dışarı taşacak şekilde serilmelidir. Gerekirse kalıp yüzeyine birkaç noktadan bant ile sabitlenmelidir.

Vakum Keçesi (Breather Fabric)

Ayırıcı film üzerine bir kat kalın (300 gr/m²) vakum keçesi serilir. Vakum portları direkt olarak vakum keçesi üzerinde olacak şekilde monte edilmelidir. Vakum portunun bulunduğu noktaya ilaveten 2-3 kat vakum keçesi serilerek sağlıklı hava akışı sağlanmalıdır.

Vakum torbalama

Kalıbın etrafına vakum sızdırmazlık bandı yapıştırılır. Vakum torbası bandın içinde kalan alandan en az %20 daha büyük olacak şekilde kesilmelidir. Derin kalıplarda bu oran arttırılır. Vakum torbası vakuma alındığında kalıbın tüm yüzeylerine temas edebilmelidir. Vakum torbalamanın ardından vakum portu bağlanır.

Kürleme (curing) 

Otoklav içerisinde vakuma alınan parça prepreg TDS dokümanında belirtilen kürleme şemasına uygun olarak kürlenir. Kürlenmiş parça yine TDS dokümanında belirtilen talimatlara uygun olarak soğutulur ve kalıptan ayrılır. Parçanın soğumadan kalıptan ayrılması veya hızlı soğutulması parçanın şeklinin bozulmasına ve yüzey problemlerine yol açabilir. Kürleme aşamasındaki önemli nokta kürleme şemasında verilen sıcaklık değerlerinin parça üzerindeki sıcaklığı belirtmesidir. Bu nedenle fırın içinde ısı ölçümleri kalıp yüzeyinden parçaya yakın bir noktaya bağlanacak thermocouplelar ile yapılmalıdır. Büyük kalıplarda kalıbın birden çok noktasına thermocouple bağlanması önerilir.

Dikkat!: Üretim esnasında kullanılacak tüm sarf malzemeleri kürleme sıcaklığının üzerine bir ısı dayanımına sahip olmalıdır.