Kalite

Kalite Politikamız

SPM olarak tüm çalışanlarımızın katılımı ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için ürünler üretmek,

Ar-Ge çalışmalarımızla ülkemizin ve paydaşlarımızın rekabet gücünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan yenilikçi ürünleri geliştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun ürünleri üretmek,

Mevzuatlar çerçevesinde ürün üretirken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarının, uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak tüm paydaşlarımızın güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

  • ISO 9001:2015